tudalen_baner

Mae pebyll chwyddadwy yn gynhyrchion pabell cymharol newydd.Er bod y pris yn uchel, maent yn gymharol ardderchog o ran technoleg ac ansawdd, felly maent yn cael eu derbyn yn raddol gan ddefnyddwyr.Felly gadewch i gynnyrch newydd pebyll chwyddadwy sefyll allan a meddiannu'n gyflym Mae prif fanteision y farchnad fel a ganlyn.

Pabell Thegan

1. Adeiladu a dadosod chwyddadwy, cyfleus a chyflym Mae angen i'r babell draddodiadol gyfeirio at y lluniadau i ddosbarthu'r ategolion a'r deunyddiau ac yna ei adeiladu gam wrth gam.Mae'r camau'n feichus ac mae'r broses osod yn gymhleth ac mae'r llwyth gwaith yn fawr.Fodd bynnag, mae adeiladu a dadosod y babell chwythadwy yn gyfleus iawn.Nid oes angen llawer o waith arno.Mae'r camau gosod yn syml ac nid oes Rhannau gormodol, dim ond angen defnyddio'r pwmp inflatable sy'n cyfateb i'r babell chwythadwy, ni waeth pa mor fawr y gellir gosod ac adeiladu'r babell chwythadwy yn hawdd, mae'r un dadosod mor syml.

2. Perfformiad diddos ardderchog Mae perfformiad diddos y babell inflatable hefyd yn dda iawn.Nid oes angen adeiladu'r tarpolin, felly gellir gwneud y babell yn ei gyfanrwydd heb unrhyw fylchau ychwanegol.Yn ogystal, mae rhyngwyneb gwnïo'r ffabrig yn 100% wedi'i selio â gwres gyda thâp gwrth-ddŵr.Felly, ni fydd tywydd glaw ac eira arferol yn effeithio ar ddefnydd arferol y babell.

3. Pa mor hir y gall y babell bara?Pa mor hir yw bywyd gwasanaeth y babell chwythadwy, mae hwn yn gwestiwn y bydd bron pob cwsmer yn ei ystyried wrth brynu pabell.Mewn gwirionedd, mae bywyd gwasanaeth y babell yn bennaf yn dibynnu ar gadw'r defnyddiwr a chynnal a chadw'r babell bob dydd.Os caiff y babell ei chwyddo, gall bywyd gwasanaeth y babell gyrraedd mwy na deng mlynedd.Wrth gwrs, am resymau diogelwch yn ystod y defnydd, rhaid i chi arolygu'r tir yn ofalus cyn sefydlu'r babell chwyddadwy.Peidiwch ag adeiladu'r babell ar ben y mynydd nac yn y cae agored.Dylid storio'r babell a'i defnyddio mor sych â phosibl.


Amser post: Gorff-04-2022